Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας πόσιμου νερού για τους πρόσφυγες – Μέριμνα για αποχέτευση, τρωκτικά κ.α. (έγγραφο)

«Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής των προσφύγων και μεταναστών σε σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, σε προκατασκευασμένες οικίες κ.λ.π, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.α.). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία τους από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λ.π.». Αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρει έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που εστάλη σε όλες τις Π.Ε. της χώρας.

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΝΕΡΟ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


Αφήστε μια απάντηση