Καθορισμός της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο για τον υπολογισμό από 31/011/2017 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των τσιγάρων, εξέδωσε ο ΓΓ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το ποσό του ΕΦΚ καθορίζεται στο ποσό των 187,30 ευρώ ανά χίλια (1000) τσιγάρα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ