Καθορισμός προσωπικού που παραμένει στον ΟΓΑ (ΦΕΚ)

Στον καθορισμό του προσωπικού που παραμένει στον ΟΓΑ για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, προχώρησε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος, με απόφαση του που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Δείτε το ΦΕΚ με την ονομαστική λίστα των υπαλλήλων ΕΔΩ