Κάρτες σίτισης: Από σήμερα η διαδικασία πίστωσης

Από σήμερα 22 Μαρτίου ξεκινά τμηματικά η ενεργοποίηση της διαδικασίας πίστωσης για τους 147.697 δικαιούχους κάρτας σίτισης.

Σε απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου προβλέπεται η μεταφορά πίστωσης ύψους δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (17.341.160,00 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2016 στην Εθνική Τράπεζα ως ένατη δόση.

Με τη σχετική διαδικασία προχωρεί η φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης («Αλληλεγγύης»), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 147.967 (Valeur πίστωσης : 23/3/2016, στους δικαιούχους 24/3/2016).

Στην απόφαση αναφέρεται ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «θα χρεώσει το λογαριασμό 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα πιστώσει την Εθνική Τράπεζα με έμβασμα (BIC ETHNGRAA) στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) GR1501107030000070321557376 “Εισπράξεις Τρίτων για Απόδοση”».