ΥΠΕΣ: Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»

Το σχέδιο ΠΔ για το Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»  απέστειλε σήμερα προς επεξεργασία το υπουργείο Εσωτερικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την ολοκλήρωσή του από τα συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών και

Το  «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»  είναι συμπληρωματικό του Προγράμματος «Θησέας», θεσμοτήθηκε μέσω «Καλλικράτη», και έρχεται να χρηματοδοτήσει έργα στους δήμους και τις περιφέρειες που έχουν σταματήσει λόγω έλλειψης χρημάτων ή δεν έχουν μπει σε διαδικασία υλοποίησης. Επιπλέον, μέσα από μικρά και μεσαία έργα που είναι αναγκαία για την περιφερειακή  και την τοπική ανάπτυξη:

α) ολοκληρώνει βασικές υποδομές- αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης,

β)  προστατεύει το περιβάλλον,.

γ) διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδομών αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης,

δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο,

ε) υποστηρίζει ιδιαίτερα τους ορεινούς, δυσπρόσιτους  και νησιωτικούς Δήμους,

στ) επιβραβεύει την καινοτομία και τις νέες ιδέες,

ζ) προωθεί τον θεσμό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, και

η) ενθαρρύνει τις συνέργειες με άλλα ΝΠΔΔ που έχουν αντίστοιχους σκοπούς.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ