ΥΠΕΣ: Εξορθολογισμός στις δαπάνες των σχολικών επιτροπών

Με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, υπό το πρίσμα της πιστής εφαρμογής τού «Καλλικράτη», ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης προχώρησε σήμερα στην υπογραφή απόφασης για τη λειτουργία και τις οικονομικές υποθέσεις των σχολικών επιτροπών. 

Μεταξύ άλλων και όπως προκύπτει από την απόφαση, με δεδομένη την επιχειρούμενη συγχώνευση σχολείων από το υπουργείο Παιδείας, «η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κ.λπ.», καθώς και την παλαιότητα των κτηρίων, αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Επίσης, στην απόφαση του υπουργού Εσωτερικών επισημαίνεται ότι στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών που προκύπτουν από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, καθώς και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη.

Περισσότερα για την απόφαση του κ. Ραγκούση, με την οποία επίσης δίδονται και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, μπορείτε να διαβάσετε, πατώντας εδώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ