ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τον έλεγχο προϋπολογισμών σε δήμους, περιφέρειες και ΝΠ

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθούν οι υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισμών (π/υ) οικονομικού έτους 2014 των φορέων αρμοδιότητας.

Το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ορισμένα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού που περιήλθε εις γνώση του ύστερα από ερωτήματα που υπεβλήθησαν σε αυτό από τις υπηρεσίες ή και από ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ


Αφήστε μια απάντηση