ΥΠΕΣ: 20 εκ. ευρώ στις περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών (εγκύκλιος)

Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να κατανείμει το συνολικό ποσό των 20.000.000,00€ στις περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Το ποσό θα διατεθεί μέσω του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΥΠ-ΕΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση