Υπ. Εργασίας: Στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για εισφορές αγροτών, ελευθέρων επαγγελματιών

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι δύο υπουργικές αποφάσεις για προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών από 1.1.2017.

ΦΕΚ