ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ν/Σ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Το συμψηφισμό χρεών και με τους ΟΤΑ  προβλέπει προσθήκη* που κατέθεσε το απόγευμα της Πέμπτης ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Συγκεκριμένα, μετά τη δυνατότητα που έδινε το άρθρο 11 για συμψηφισμό οφειλών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών, το ίδιο πλέον μπορεί να γίνει και με δήμους, περιφέρειες.

Όπως είπε, ο υπουργός Οικονομικών, «βρίσκουμε ένα τρόπο να εξαιρέσουμε από την ποινική δίωξη αυτούς για τους οποίους υπάρχουν αποδεδειγμένες οφειλές από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό θα προσκομίζεται στην τοπική Δ.Ο.Υ. κι έτσι θα μπορεί να μην ασκείται η ποινική δίωξη», πρόσθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Ο υπουργός Οικονομικών μίλησε για «μία πολύ γενναία κίνηση συμψηφισμού» που καλύπτει ένα κενό «που μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη κάποιους οι οποίοι χρωστάνε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Κι αυτό γίνεται γιατί, όπως τόνισε,  «δεν αποτελεί πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να τιμωρήσει αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν χρωστούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όμως, με το σημερινό σύστημα που έχουμε δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τον πλήρη συμψηφισμό πέρα από την κεντρική διοίκηση».

*στο άρθρο 3 παράγραφος 2 υποπαράγραφος θ: «Η ποινική δίωξη  δεν αρχίζει σε καμία από τις περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των φόρων, τελών και εισφορών, για τα οποία πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ