ΔΗΜΟΣΙΟ: ΣΕ ΥΓΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Τις πρώτες 1.183 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το 2011 ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης. Πρόκειται για επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών στα υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης, αλλά  και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  • Ειδικευμένοι Ιατροί (κλάδου Ε.Σ.Υ.)

Εξακόσιες ογδόντα ένα (681) θέσεις, όλων των βαθμών και ειδικοτήτων.

ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ

  • Πληρώματα Ασθενοφόρων ( 66 θέσεις)
  • Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό Προσωπικό ( 70 θέσεις)
  • Τεχνικό Προσωπικό ( 12 θέσεις)
  • Διάφορες Ειδικότητες ( 22 θέσεις)
  • Βοηθητικό προσωπικό ( 10 θέσεις)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  • Νοσηλευτικό προσωπικό (63 θέσεις)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (16η Εκαιδευτική Σειρά)

α. Τριάντα οκτώ (38) άτομα Πολιτικής –  Ποινικής Κατεύθυνσης και

β. Είκοσι τέσσερα (24) άτομα Διοικητικής Κατεύθυνσης

2. Υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

α. Ογδόντα (80) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

β. Εξήντα οκτώ (68) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ. Ένδεκα (11) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Tριάντα οκτώ  (38) θέσεις  Ειδικών  Επιστημόνων

 

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των φετινών προσλήψεων αναμένεται να φτάσει στις 6500 (http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/10441).

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ