ΔΗΜΟΣΙΟ: ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟ 40ΩΡΟ

Με διάταξη στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που κατατέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή αλλάζει και επίσημα το ωράριο για όλους τους εργαζόμενους πλην των εκπαιδευτικών, στο Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση για το 40ωρο είναι και ένα ανάχωμα απέναντι στις πιέσεις της τρόικας για περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο μέσω είτε της μείωσης των μισθών είτε των απολύσεων

Γενικευμένη η διεύρυνση

Όπως είχε προαναγγείλει* ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης οι ώρες εργασίας αυξάνονται από 37.5 που είναι σήμερα, σε 40:

αα) για τους μόνιμους και τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και όσων ακολουθούν το ωράριο αυτών.

ββ) για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχ. (αα) υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε Μηχανογραφικά Κέντρα ή Υπηρεσίες πληροφορικής ή  σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ.

γγ) για το προσωπικό υπηρεσιών του δημοσίου, οι οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή σε εργασίες υπαίθρου.

δδ) για το προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.

Όπως τονίζεται στο άρθρο 41:

-Δεν θίγονται με την παρούσα οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

-Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν συνεπάγεται τη με οποιονδήποτε τρόπο αύξηση των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων οποιασδήποτε ονομασίας.

Δευτέρα, Τετάρτη και απόγευμα

Η αύξηση του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων πρόκειται να επιφέρει και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Δημόσιου. Στο πλαίσιο αυτό το πιθανότερο σενάριο είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσίων αιχμής (Εφορίες, ΙΚΑ, πολεοδομίες κλπ Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα προκειμένου να εξυπηρετούνται και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και η μείωση του ωραρίου λειτουργίας την Παρασκευή που έχει παρατηρηθεί ότι η ζήτηση υπηρεσίων του Δημοσίου από τους πολίτες είναι μειωμένη.

 

Αντιδράσεις από την ΑΔΕΔΥ

Πάντως, η καθιέρωση του 40ωρου προκαλεί τις αντιδράσεις της ΑΔΕΔΥ, οι οποίες αποτυπώνται με συνέντευξη του γ.γ. Ηλία Ηλιόπουλου στην aftodioikisi.gr, ο οποίος εστιάζει μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι ο υπουργός Εσωτερικών είχε δεσμευθεί ότι η αύξηση του ωραρίου δεν θα είναι γενικευμένη.

Το e-δημοσιο

Να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιερώνεται το e-δημόσιο και οι συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών εγγράφων «από το σπίτι», όπως τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών.

Για προηγούμενο ρεπορτάζ σχετικά με το e-δημόσιο κάντε κλικ εδώ

*εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ