Δημόσιο: Γερμανικό μοντέλο με 12 μισθούς;

Την υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου για το Ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο πρότειναν στην αρμόδια Επιτροπή των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, θεωρείται το πιθανότερο να εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση προβλέπονται δώδεκα μισθοί με εισαγωγικό για το νεοδιοριζόμενο Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στα 970 € μικτά και καταληκτικό για τον Π.Ε. (Πανεπιστημιακής) στα 3056 € μικτά.

Παράλληλα προβλέπεται η μείωση των μισθολογικών κλιμακίων από 18 που είναι σήμερα σε 10, κατάργηση του χρόνου ωρίμανσης για μετάταξη από το ένα μισθολογικό κλιμάκιο στο άλλο που σήμερα είναι δύο έτη, με επιτάχυνση για τους Π.Ε. και επιβράδυνση για τους Υ.Ε., οι οποίοι πλέον θα παραμένουν στο ίδιο κλιμάκιο άνω των τεσσάρων ετών.

Επιπλέον προτείνεται η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων σε δύο, το επίδομα θέσης και το επίδομα κοινωνικού χαρακτήρα το οποίο θα περιλαμβάνει το οικογενειακό, το ανθυγιεινό, το δυσμενών συνθηκών και το παραμεθορίων περιοχών. Και τα δύο προτείνεται να μην υπερβαίνουν τα 350 ευρώ.

Παράλληλα η Ένωση Αποφοίτων προτείνει επίσης την κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων από 4 κατηγορίες (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) που ισχύουν σήμερα, σε 10 (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, ΤΕ με μεταπτυχιακό, ΠΕ με μεταπτυχιακό, ΠΕ με διδακτορικό, ΠΕ απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, ΠΕ – απόφοιτος ΕΣΔΔΑ με μεταπτυχιακό, ΠΕ – απόφοιτος ΕΣΔΔΑ με διδακτορικό).

Προτείνεται, το κίνητρο απόδοσης να αφορά μόνο στους υπαλλήλους υπηρεσιών που εφαρμόζουν το ν.3230/2004, για την καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση αποδοτικότητας, με τον περιορισμό ότι το κίνητρο απόδοσης δεν θα ξεπερνά το 10% των βασικών αποδοχών τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ