Διευκρίνιση ΥΠΔΜ για τους 1.862 «διαθέσιμους» του 2012

«Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «πλεονάζον» το προσωπικό εκείνο που μόλις πρόσφατα ζητήθηκε ως αναγκαίο για την κάλυψη κενών στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος κινητικότητας, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορούσε 1.862 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΔΑΧ».

Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με το αν εξαιρούνται ή όχι από την κινητικότητα του Σεπτεμβρίου όσοι είχαν μπει σε καθεστώς διαθεσιμότητας το Νοέμβριο του 2012.