ΑΣΕΠ: Σε ετοιμότητα για να αναρτήσει τους προσωρινούς Πίνακες

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προκειμένου «να αναρτήσει τα προσωρινά αποτελέσματα (δηλαδή τον ενιαίο προσωρινό πίνακα Βαθμολογίας και Κατάταξης καθώς και τον προσωρινό πίνακα Διάθεσης των υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής) μόλις του γνωστοποιηθεί ότι δεν αναμένονται άλλοι ψηφιακοί πίνακες συνδρομής κριτηρίων».

Όπως ενημερώνει, οι φορείς, προσωπικό των οποίων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους στην υπ’ αριθ. 1/2013 Ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι ψηφιακοί πίνακες συνδρομής κριτηρίων που έχουν περιέλθει στο ΑΣΕΠ έχουν ήδη εισαχθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και αφορούν 1803 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως στις 27η Μαρτίου δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο Ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία «καλούνται οι υπάλληλοι που κατείχαν οργανική θέση σε φορείς προέλευσης, για τους οποίους οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού δεν υπέβαλαν στο ΑΣΕΠ Πίνακες Συνδρομής Κριτηρίων, να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο Τύπο Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα τυχόν δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ – ΔΙΠΙΔ / οικ. 559 (Α7/8-1-2013) ΥΑ και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ – ΔΙΠΙΔ / οικ. 560/8-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΣΧ-8ΔΝ) Εγκύκλιο».

 

Διαβάστε επίσης:
Δημόσιο: Στο asep.gr πληροφορίες για μετακίνηση υπαλλήλων
ΑΣΕΠ: 1.800 ΙΔΑΧ ΔΕ συμπλήρωσαν το «μηχανογραφικό»
Πειθαρχικό έλεγχο 98 φορέων ζητεί ΙΔΑΧ ΔΕ από το Μανιτάκη
Απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ: Στο ΣτΕ κατά Απόφασης για μοριοδότηση
ΑΣΕΠ: Ολοκλήρωσε την επεξεργασία δεδομένων για τους «διαθέσιμους»
Μηχανογραφικό: Ξεκινάει η 20ήμερη προθεσμία για τους εκπρόθεσμους «διαθέσιμους»
ΑΣΕΠ: Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα
Μέχρι 13/3 η συμπλήρωση του «μηχανογραφικού» – Τι λέει η εγκύκλιος