Απολογισμός ΥΠΕΣΔΑ – Όσα έγιναν στο Δημόσιο τους τελευταίους 5 μήνες

Ξεχωριστή ενότητα με τον απολογισμό του έργου και των δράσεών του στο πεντάμηνο μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016, διαμόρφωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ιστοσελίδα του.

Όπως εξηγεί η ηλεκτρονική έκδοση της «Εφημερίδας των Συντακτών», ο απολογισμός διαχωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

– Νομοθετικό έργο / Θεσμικές αλλαγές

– Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Διαφάνεια

– Αποκατάσταση εργασιακών αδικιών

– Εξωστρέφεια

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται έπειτα από την ψήφιση δύο σημαντικών νόμων από το Κοινοβούλιο. Πιο πρόσφατος, ήταν αυτός για τη Δημόσια Διοίκηση, τομή του οποίου αποτέλεσε η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών στο Δημόσιο.

Μέσα από τη νέα ενότητα στην ιστοσελίδα του υπουργείου, ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ερωτοαπαντήσεις που αφορούν λεπτομέρειες και διευκρινήσεις επί των αλλαγών του νόμου.

Ομοίως, το υπουργείο αναφέρεται στα βασικά σημεία του νέου ενιαίου μισθολογίου – τη νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία εισήχθη το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο συνολικός απολογισμός βρίσκεται ΕΔΩ.

Η συνοπτική καταγραφή του έργου του υπουργείου επί ηγεσίας του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, είναι η εξής:

Νομοθετικό Έργο / Θεσμικές Αλλαγές

Νόμος για τη Δημόσια Διοίκηση

• Αποκομματικοποίηση Δημόσιου Τομέα με τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

• Διαφάνεια και αξιοκρατία στην επιλογή Προϊσταμένων, Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών

• Αποκατάσταση του βαθμολογίου

• Αξιολόγηση των δομών και του προσφερόμενου έργου της Δημόσιας Διοίκηση

• Μισθολόγιo

• Ανακοπή της πτώσης των μισθών και διορθωτικές αυξήσεις λόγω «ξεπαγώματος» των Μισθολογικών Κλιμακίων

• Αποσύνδεση μισθολογίου με βαθμολόγιο

• Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

• Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ και του ρόλου του στην επιλογή των στελεχών του Δημόσιου Τομέα

• Επανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και προγραμματισμός ολοκλήρωσης των οργανογραμμάτων όλου του Δημοσίου Τομέα έως τις 31/12/2016

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/Διαφάνεια

• Λειτουργία των ηλεκτρονικών ΚΕΠ (ermis.gov.gr)

• Πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΚΕΠ μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ και ενίσχυση αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων για την εξυπηρέτηση του πολίτη από τις υπηρεσίες του Κράτους

• Επέκταση και αναβάθμιση της βάσης των ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου (OpenData.Gov)

• Εισαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής προδιαβούλευσης με πρώτη εφαρμογή στην εθελοντική κινητικότητα στο Δημόσιο Τομέα

• Συντονισμός επιχειρησιακών ενεργειών και προετοιμασία του συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των ΜΚΟ

Αποκατάσταση εργασιακών αδικιών στο Δημόσιο

• Κατανομή των μη διοριστέων επιτυχόντων των διαγωνισμών ΑΣΕΠ της περιόδου 2008 -2015

• Ρύθμιση της εκκρεμότητας των επιτυχόντων μη διορισθέντων του ΑΣΕΠ του 1998

• Αναγνώριση ως χρόνου υπηρεσίας των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

• Επέκταση των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα

• Αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (Ιδιωτικού Τομέα, ΝΠΙΔ)

Εξωστρέφεια

• Πρώτος διαγωνισμός καινοτομίας «ΙΤ4GOV» με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσω εφαρμογών για τη Δημόσια Διοίκηση

• Δωρεάν εκτύπωση και διανομή χαρτικής ύλης για τη στήριξη των μαθητών στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με το Εθνικό Τυπογραφείο

• Πολιτικές για τα ανοιχτά δεδομένων με σκοπό την διευκόλυνση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και την συνακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας

• Θέσπιση και χρηματοδότηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης για υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Υιοθέτηση δράσης για την υπέρβαση του «γλωσσικού σεξισμού» και την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα.

 

Πηγή: efsyn.gr

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση