8ο Περιφερειακό Συνέδριο παραγωγικής ανασυγκρότησης: Η ανάταξη της Δυτ. Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σας προσκαλούν
στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
που θα πραγματοποιηθεί στη Δυτική Αττική.

Το Συνέδριο αυτό είναι το 8ο που πραγματοποιείται στον κύκλο των Περιφερειακών
Συνεδρίων που έχουν προγραμματιστεί, προκειμένου να υπάρξει ένας
αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο
της διαμόρφωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η σε βάθος διερεύνηση των παραγωγικών δυνατοτήτων
ώστε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική της
Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο ενός συνεκτικού παραγωγικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ