Πρόσληψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη εργαζομένου ανακοίνωσε ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης  (ETF).

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Α.Π. 1554/26-2-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση με τα κάτωθι στοιχεία:

ETF/REC/16/01 – Corporate Performance Management Officer (CA IV)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και η σχετική αίτηση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies

Παρακαλούμε τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΟΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση