Πρόσληψη 11 ατόμων στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα, για το Σπήλαιο και το Μουσείο Πετραλώνων της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση