Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του ΕΔΣ, εξέδωσε το ΥΠΕΣΔΑ. Λεπτομέρειες παρέχονται στο παρακάτω έγγραφο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ