Πώς αμείβεται η εργασία την 28η Οκτωβρίου – Διάκριση ανάμεσα σε όσους πληρώνονται με μισθό και σε ημερομίσθιους

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αμοιβής της εργασίας την 28η Οκτωβρίου για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα δίνει με ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΕ, η 28η Οκτωβρίου (εφέτος συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966, ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Δ.Α, ή Νόμο).

Έτσι, η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό.

Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους εργαζομένους που αμείβονται με μισθό και τους ημερομίσθιους και να ληφθεί υπ’ όψιν αν θα απασχοληθούν ή όχι κατά την ημέρα αυτή.

Έτσι ισχύουν τα εξής:

Α) για περίπτωση απασχόλησης – εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό

1) αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή

2) αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως θα λειτουργήσει, τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο αφού η αμοιβή της που αφορά σε εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Β) για περίπτωση απασχόλησης με ημερομίσθιο

Στον αμειβόμενο με ημερομίσθιο οφείλεται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Γ) για περίπτωση μη απασχόλησης

1) Εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό: καταβάλλεται κανονικά ο συμφωνηθέν μισθός.

2) Ημερομίσθιος: οφείλεται από τον εργοδότη το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.