Μετάταξη 5 υπαλλήλων στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)  προκηρύσσει 5 θέσεις για κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών του αναγκών να προβεί με τη διαδικασία των άρθρων 71,73 και 74 του N.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση