ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα ο τελικός πίνακας των «διαθέσιμων» του υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Τον τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού, προκειμένου να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου

Ο τελικός πίνακας κατάταξης, όπως εκδόθηκε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ως άνω φορέα, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του φορέα.

O ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΕΠ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση