ΑΣΕΠ: Η κατανομή των 690 θέσεων μόνιμου προσωπικού για την προκήρυξη 5Κ/2015 του Υπ. Υγείας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη 5K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση