ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την πλήρωση 10 θέσεων στην υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του υπΠΡΟΠΟ

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ σήμερα και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του (asep.gr) τα αποτελέσματα που αφορούν την πλήρωση 10 θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2Σ/2013 (ΦΕΚ 3/τ. Α.Σ.Ε.Π./ 27.08.2013).

Ο πίνακας επιλεγέντων έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Αφήστε μια απάντηση