2 διανομείς στα ΕΛΤΑ Κιλκίς

Με δύο διανομείς (ΔΕ) θα ενισχυθεί το κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Κιλκίς για έξι μήνες. Οι υποψήφιοι για τη θέση οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας Α’ κατηγορίας. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική αίτηση ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

Α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, Α.Ε κεντρικό Ταχυδρομικό Κέντρο Κιλκίς, Δημητράκου 4, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. Τηλέφωνο: 2341024265

Β) είτε αυτοπροσώπως, είε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, Α.Ε κεντρικό Ταχυδρομικό Κέντρο Κιλκίς, Δημητράκου 4, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. Τηλέφωνο: 2341024265.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΛΤΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ