Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ (εγκύκλιος)

Με την εγκύκλιο του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ. Πετρόπουλος, κοινοποιεί το άρθρο 27 του ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’85) και άλλες διατάξεις», με το οποίο εισάγονται μεταβολές στις ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μισθωτούς που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την έναρξη του ν. 4387/2016.

Δείτε την εγκύκλιο και τους πίνακες με τις νέες εισφορές ΕΔΩ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΜΜΕ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ


Αφήστε μια απάντηση